Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
23.02.2018    21.02.2018    19.02.2018    17.02.2018    15.02.2018    13.02.2018    11.02.2018   
22.02.2018    20.02.2018    18.02.2018    16.02.2018    14.02.2018    12.02.2018    10.02.2018   

Намерени са общо 3 производства по ЗОП образувани на 23.02.2018 г.
1     Производство № КЗК/182/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРАНСТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО /МРРБ/
 • Описание: Жалба - "Транстрейд" ЕООД с/у Решение № РД-02-14-71/26.01.18 на МРРБ;Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.
2     Производство № КЗК/181/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД
 • Ответник(ници): БАН /БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/
 • Описание: Жалба - "България Ер и Посока" ДЗЗД с/у Решение № РИ-ОП-1/09.02.2018 на БАН;“Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”.
3     Производство № КЗК/180/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /МВР/
 • Описание: Жалба - "Авио отряд - Варна" ООД с/у Решение № 12491оп-52/05.02.18 на МВР;„Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер”