Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
19.06.2018    17.06.2018    15.06.2018    13.06.2018    11.06.2018    09.06.2018    07.06.2018   
18.06.2018    16.06.2018    14.06.2018    12.06.2018    10.06.2018    08.06.2018    06.06.2018   

Намерени са общо 17 производства по ЗОП образувани на 19.06.2018 г.
1     Производство № КЗК/513/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
 • Описание: Жалба - "Пътинженеринг" ЕООД с/у Решение № 239/01.06.18 на Община Симеоновград; „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. “ САН СТЕФАНО” ГР. СИМЕОНОВГРАД“
2     Производство № КЗК/512/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
 • Описание: Жалба - "НСК София" ЕООД с/у Решение № РПД17-ДИ05-204/11/22.05.2018 на СО-Район "Подуяне";„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по шест обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София ж.к. „Левски –Г“, бл. 36“.
3     Производство № КЗК/511/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЩРАБАГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
 • Описание: Жалба - "Щрабаг" ЕАД с/у Решение № 225/21.05.18 на Община Черноочене;„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции“ за обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с
4     Производство № КЗК/510/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЩРАБАГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
 • Описание: Жалба - "Щрабаг" ЕАД с/у Решение № 226/21.05.18 на Община Черноочене;„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пря
5     Производство № КЗК/509/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НОВАКО БИЛДИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
 • Описание: Жалба - "Новако Билдинг" ЕООД с/у Решение № РД-249/14.05.2018 на общ. Хайредин;Изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развит
6     Производство № КЗК/508/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "С.И.Т." ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
 • Описание: Жалба - "С.И.Т." ООД с/у Решение № ОП-5/21.05.18 на Община Съединение;„Преустройство на съществуваща сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Съединение за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори етап”
7     Производство № КЗК/507/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Описание: Жалба - "Лиан Кънстракшън Сървисис" ООД с/у Решение № 24/23.05.18 на Община Несебър;„Основен ремонт на обект: СУ Любен Каравелов, гр.Несебър”.
8     Производство № КЗК/506/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РОС БГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
 • Описание: Жалба - "Рос БГ" ЕООД с/у Решение № 47/04.06.18 на ДП "НКЖИ";Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2
9     Производство № КЗК/504/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Описание: Жалба - "Идеа Сервиз" ЕООД с/у Решение № 25/28.05.18 на Община Несебър;Доставка на съдове за събиране на отпадъци по обособени позиции: Обособена позиция № 1- Доставка на пластмасови съдове за събиране на отпадъци- 240л. и 1100л.
10     Производство № КЗК/503/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.06.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКО ХИДРО 90" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
 • Описание: Жалба - "Еко Хидро 90" ООД с/у Решение № РПД17-ДИ05-204/11/22.05.2018 на СО-Район "Подуяне";„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по шест обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София ж.к. „Левски –Г“, бл. 36“.
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 10 от (17)] Следваща > Последна >>