Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
22.02.2018    20.02.2018    18.02.2018    16.02.2018    14.02.2018    12.02.2018    10.02.2018   
21.02.2018    19.02.2018    17.02.2018    15.02.2018    13.02.2018    11.02.2018    09.02.2018   

Намерени са общо 3 производства по ЗЗК образувани на 22.02.2018 г.
1     Производство № КЗК/178/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НАЙНБОТ БГ" ООД
 • Ответник(ници): "ДРИЙМ 77" ООД
 • Описание: Искане - "Найнбот бг" ООД с/у "Дрийм 77" ООД - Глава 7 от ЗЗК
2     Производство № КЗК/177/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПОДЕМКРАН" АД
 • Ответник(ници): "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД
 • Описание: Искане - "Подемкран" АД с/у "Подем Габрово" ЕООД
3     Производство № КЗК/176/2018 RSS
 • Дата на образуване: 22.02.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ОМЕГА - ОПТИК - 1" ЕООД
 • Ответник(ници): "ОПТИК СОРС" ЕООД
 • Описание: Искане - "Омега - Оптик - 1" ЕООД с/у "Оптик Сорс" ЕООД