Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
14.09.2018    12.09.2018    10.09.2018    08.09.2018    06.09.2018    04.09.2018    02.09.2018   
13.09.2018    11.09.2018    09.09.2018    07.09.2018    05.09.2018    03.09.2018    01.09.2018   

Намерени са общо 3 производства по ЗЗК образувани на 14.09.2018 г.
1     Производство № КЗК/821/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС БГ" ЕООД; "ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС ОПС БГ" ЕООД
 • Ответник(ници): "АГРО ФУУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД
 • Описание: Искане - "Якобс Дау Егбертс БГ" ЕООД и "Якобс Дау Егбертс ОПС БГ" ЕООД с/у "Агро Фуудс България" ЕООД и "Балкам Груп" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК
2     Производство № КЗК/820/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НИТ ТРЕЙДИНГ" ООД
 • Ответник(ници): "EU BUSINESS REGISTER" LTD /"ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС РЕГИСТЪР" ООД/
 • Описание: Искане - "НИТ Трейдинг" ООД с/у "EU Business Register" Ltd /"Европейски бизнес регистър" ООД/
3     Производство № КЗК/819/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): АД "ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ"
 • Ответник(ници): АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ АРСОВ, НАЧЕВ, ГАНЕВА; "Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ" ООД
 • Описание: Искане - АД "Попов, Арнаудов и партньори" с/у Адвокатско съдружие Арсов, Начев, Ганева и "Д енд Д Консултинг" ООД - Глава 7 от ЗЗК