Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗК
Последни жалби от:
11.12.2017     09.12.2017     07.12.2017     05.12.2017     03.12.2017     01.12.2017     29.11.2017    
10.12.2017     08.12.2017     06.12.2017     04.12.2017     02.12.2017     30.11.2017     28.11.2017    

Намерени са общо 1 жалба по ЗК публикувани на 11.12.2017 г.
1     Жалба № ВХР-2606-11.12.2017  
  • Наименование на жалбоподателя: "КАРАТ 03" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАЗАРДЖИК; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАЗАРДЖИК
  • Обжалван акт № 177
  • Дата на жалбата: 11.12.2017 г.
  • Статус: иницииран процес
  • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
  • Предмет: Концесия - "Карат 03" ЕООД с/у Решение № 177/30.11.17 на ОС - Пазарджик за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Цар Калоян", без посочен номер, начин на трайно ползване - за паркинг, с обща площ на имота 2 054 кв. м.