Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
19.09.2018     17.09.2018     15.09.2018     13.09.2018     11.09.2018     09.09.2018     07.09.2018    
18.09.2018     16.09.2018     14.09.2018     12.09.2018     10.09.2018     08.09.2018     06.09.2018    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 19.09.2018 г.
1     Жалба № ВХР-2102-19.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИФЕЛОУС" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/
 • Обжалван акт № РД-11-316
 • Дата на жалбата: 19.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ифелоус" ООД с/у Решение № РД-11-316/24.08.2018 на МЗ
2     Жалба № ВХР-2100-19.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "БИЛД КОМПОСТ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТРОЯН
 • Обжалван акт № 1015
 • Дата на жалбата: 19.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Билд Компост" с/у Решение № 1015/03.09.18 на Община Троян
3     Жалба № ВХР-2099-19.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЖИСОЛЮШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 19.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Джисолюшънс" ЕООД с/у Действие на общ. Полски Тръмбеш
4     Жалба № ВХР-2096-19.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ХИДРОСТРОЙ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
 • Обжалван акт № 1028
 • Дата на жалбата: 19.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Хидрострой" АД с/у Заповед № 1028/10.09.2018 на Община Вълчи Дол