Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
17-04-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Института за космически изследвания
16-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на община Дупница
11-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител за доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив
11-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител за изграждане на пречиствателна станция и частична реконструкция на ВиК мрежата в гр. Силистра
07-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на НЗОК
07-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ІІ САГБАЛ „Шейново“
04-04-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител за ремонт на Двореца на културата и спорта – гр. Варна
03-04-2014 КЗК отмени решение на община Тополовград
02-04-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Габрово
02-04-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Димитровград
01-04-2014 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на София Тех Парк
01-04-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение
01-04-2014 КЗК отмени решение на ДП „Пристанищна инфраструктура“ - Варна
31-03-2014 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на Тролейбусни превози – Стара Загора
31-03-2014 КЗК предлага да отпаднат разпоредбите, които определят реда за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, поемани от НЗОК
28-03-2014 КЗК отмени решение в обществена поръчка на община Средец за избор на изпълнител за строително-монтажни работи
28-03-2014 КЗК отмени решение на община Белоградчик
28-03-2014 КЗК отмени решение на община Асеновград
27-03-2014 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД
27-03-2014 КЗК: Изискването на Агенция по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия