Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
21-10-2016 Юлия Ненкова се срещна с Гилермо Вайес на 15-та сесия на Междуправителствената група от експерти по Право и политика на конкуренцията в Женева
19-10-2016 Председателят на КЗК участва в среща на Междуправителствена група от експерти по Право и политика на конкуренцията в Женева
18-10-2016 КЗК санкционира Теленор за нелоялна конкуренция
17-10-2016 ЕДНОВРЕМЕННА ПРОВЕРКА НА МЯСТО В „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД И ДРУЖЕСТВА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ФАНТАСТИКО”
11-10-2016 КЗК санкционира „Смарт салюшън техноладжис“ ЕООД и Антон Канчев за нелоялна конкуренция
11-10-2016 КЗК санкционира „Тервел Груп“ ООД за имитация
10-10-2016 КЗК ще даде пресконференция на 13.10.2016г.
10-10-2016 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕДЯВИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛ НА „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД, „НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД И „ПЕТРОЛ“ АД
07-10-2016 КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България
05-10-2016 КЗК санкционира „ОК Транс“ ЕООД за имитация
05-10-2016 КЗК санкционира таксиметрова компания за имитация
05-10-2016 КЗК санкционира „Служба по Трудова Медицина – Слай 2008“ ЕООД и Красимира Йорданова за нелоялна конкуренция
05-10-2016 КЗК санкционира „Премиум Фитнес Груп“ ЕООД за нелоялна конкуренция
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
30-09-2016 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуални забранени вертикални ограничения на пазара на застрахователно посредничество
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия