Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
08-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на път в община Средец
08-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за асфалтиране на път в община Върбица
07-08-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка по договаряне на АЕЦ Козлодуй
07-08-2014 КЗК наложи санкция за въвеждане в заблуждение
06-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана в обществена поръчка на ВиК – гр. Ямбол
06-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Неделино
06-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Златоград
05-08-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на АЕЦ „Козлодуй“
05-08-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на АПИ
04-08-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен
04-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците
01-08-2014 КЗК санкционира Монделийз България със 118 215 лв. за нелоялно привличане на клиенти
01-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на пътна мрежа в община Провадия
01-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на пътища в община Симеоновград
01-08-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонтиране на централната градска част на Разград
31-07-2014 Санкция от 58 020 лв. наложи КЗК на Кабел Сат – Запад за заблуждаваща реклама
30-07-2014 КЗК санкционира БУЛГАРГАЗ с 23 377 600 лв. за злоупотреба с господстващо положение
29-07-2014 КЗК: Законът за здравното осигуряване не осигурява представителство на всички засегнати стопански субекти в договарянето на нормативни актове, определящи условия, обеми и цени в рамките на задължителното здравно осигуряване
28-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за изпълнение на строителни дейности в гр. Габрово
28-07-2014 КЗК отмени избор на GSM оператор за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия