Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
23-02-2018 КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
19-02-2018 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 236 431 лв. за заблуждаваща реклама на „Монделийз България Холдинг“ АД
12-02-2018 КЗК участва активно в Работна група G.12. „Конкуренция“ към Съвета на ЕС
12-02-2018 КЗК препоръчва изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределени на топлинна енергия
08-02-2018 КЗК образува производство по застъпничество за конкуренцията във връзка с проекта на ЗИД на Закона за енергетиката
02-02-2018 ВАС потвърди санкция от 483 077 лв. за заблуждаваща реклама на „Билла България“ ЕООД
22-01-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на електроенергийния пазар в страната
04-01-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция в размер на 288 000 лв. за извършено нарушение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
28-12-2017 КЗК санкционира „Завод за шлифовъчни машини“ АД за заблуждаваща реклама
21-12-2017 КЗК наложи санкции за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ
20-12-2017 КРАТЪК ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2017 година
20-12-2017 КЗК санкционира „Мобилтел“ЕАД като правоприемник на БЛИЗУ за нелоялна конкуренция
15-12-2017 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 160 026 лв.
15-12-2017 ВАС потвърди заблуждаваща реклама на „Олинеза“ ЕООД
12-12-2017 ВАС потвърди нарушение на забраната за увреждане на доброто име на конкурент
06-12-2017 КЗК санкционира „Едид България“ ООД за нелоялна конкуренция
17-11-2017 КЗК санкционира „Бул Трейд Фактор“ ЕООД за увреждане на доброто име
14-11-2017 КЗК санкционира „Българска стокова борса“ АД за нелоялна конкуренция
09-11-2017 КЗК санкционира „Масис трейд“ ЕООД за нелоялна конкуренция
09-11-2017 КЗК санкционира „Лаптоп.БГ” ООД за нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия