Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
15-03-2017 КЗК санкционира „Голдеър Хендлинг България” ООД за нелоялно привличане на клиенти
08-03-2017 КЗК прие становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
06-03-2017 КЗК разреши концентрация между „Ей.Ес.Ес. - България” ООД и „Мундус Сървисиз“ АД
06-03-2017 КЗК санкционира „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
02-03-2017 КЗК санкционира „Аромания” ООД за имитация
22-02-2017 КЗК отказа да образува производство по жалба на "ЛУВРИЕ ИНВЕСТМЪНТС КЪМПАНИ 33 С.А."
10-02-2017 ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция
08-02-2017 ВАС потвърди решение на КЗК за заблуждаваща реклама
09-01-2017 КЗК ще даде пресконференция на 12.01.2017г.
29-12-2016 КЗК УСТАНОВИ ТРЪЖНА МАНИПУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗК
29-12-2016 КЗК УСТАНОВИ ТРЪЖНА МАНИПУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗК
29-12-2016 КЗК ПРЕДЯВИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ“ ЕООД И „ХРИМАКОМ“ ООД
29-12-2016 КЗК НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ – СИЛИСТРА“ ЕООД, ГР. СИЛИСТРА
28-12-2016 КЗК прие Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти
28-12-2016 КЗК прие предложение за поемане на задължения
22-12-2016 КЗК санкционира „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
19-12-2016 ВАС потвърди решение на КЗК за санкция на Топлофикация София
19-12-2016 КЗК ще проучва задълбочено сделката между „ВИП Секюрити” ЕООД и „Г4С Секюрити Сълушънс” ЕООД
14-12-2016 Федералната антимонополна служба на стаж в КЗК
29-11-2016 КЗК ДОПУСНА РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА СЛЕД ПРЕДЯВЕНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛ СРЕЩУ „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД, „НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД И „ПЕТРОЛ“ АД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия