Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
28-09-2016 Юлия Ненкова изнесе презентация по време на Руската седмица на конкуренцията в Москва
28-09-2016 Юлия Ненкова се срещна с председателя на Федералната антимонополна служба на Русия
07-09-2016 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
23-06-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на техническия университет във Варна
22-06-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за предоставяне на мобилни телефонни услуги на община Перник
21-06-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за охрана на Топлофикация Плевен
20-06-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Български пощи
20-06-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Комплексен онкологичен център - Пловдив
20-06-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Ботевград за доставка на леки и сметосъбиращи автомобили
15-06-2016 КЗК санкционира „Аларик Кепитъл“ АД за нелоялна конкуренция
08-06-2016 ОСМО ИЗДАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ФОРУМ ПО КОНКУРЕНЦИЯТА
07-06-2016 КЗК отмени заповед на кмета на Плевен за прекратяване на обществена поръчка за обследване на енергийната ефективност в блок в кв. „Дружба“
03-06-2016 КЗК прекрати обществена поръчка на МБАЛ Св. Иван Рилски, гр. Козлодуй
02-06-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Булгартрансгаз
01-06-2016 КЗК санкционира „Сименс“ ЕООД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне – чл. 37а от ЗЗК
01-06-2016 Още три търговски вериги са конституирани като ответни страни в производството за евентуално забранено споразумение и/или съгласувана практика
01-06-2016 КЗК отмени откриване на процедура за доставка на храни за детски градини в община Елин Пелин
31-05-2016 КЗК санкционира „ЗММ-Асеновград“ ООД за имитация
27-05-2016 КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ – ДП Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка на 2 автомобила
27-05-2016 КЗК отмени класиране по обществена поръчка на Българска агенция по безопасност на храните за обезвреждане на умрели животни
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия