Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
02-07-2015 КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция
01-07-2015 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на "Техем Сървисис" ЕООД
30-06-2015 ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение на Автогара – Юг в Русе
29-06-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в процедура по договаряне с обявление на Мини Марица-изток
26-06-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за поддръжка на МПС, собственост на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян
24-06-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Топлофикация София за доставка на предпазни работни облекла
22-06-2015 КЗК санкционира „НИС Петрол“ със 147 хил. лв
19-06-2015 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на Северозападно държавно предприятие - Враца
18-06-2015 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на Министерство на труда и социалната политика
12-06-2015 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на ВиК - Търговище
11-06-2015 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на "Енерго-Про Продажби" АД
09-06-2015 КЗК отмени решение на община Карлово в обществена поръчка за превоз на пътници
08-06-2015 КЗК отмени решение в обществена поръчка за проектиране и строителство на интегриран воден цикъл на гр. Берковица
05-06-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на природен парк „Странджа“
04-06-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Булгартрансгаз
03-06-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за денонощна охрана на Държавна агенция за бежанците
02-06-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка за охрана на ИА „ЕСМИС“
02-06-2015 КЗК санкционира трите ЕРП – „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД,
29-05-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на МБАЛ Пловдив за доставка на медицински консумативи
27-05-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Министерство на културата
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия