Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
30-10-2014 Проверка в "Аурубис България"
30-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Брегово
29-10-2014 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на община Минерални бани
29-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ
29-10-2014 КЗК отмени откриване на обществена поръчка на община Берковица
28-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Кърджали
28-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Националната здравноосигурителна каса
27-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на инфраструктура в община Гърмен
24-10-2014 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на община Вълчи дол
23-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за сметосъбиране в община Стара Загора
23-10-2014 КЗК отмени класиране в обществена поръчка за доставка на храни за детски градини в район Надежда
22-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕСМИС
22-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на ваучери за храна за нуждите на БДЖ
21-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на пешеходни подлези в София
20-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН
20-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на ВиК мрежа в община Болярово
20-10-2014 КЗК отмени обществена поръчка за доставка на тръби за нуждите на ВиК дружеството в Кюстендил
17-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за техническо обслужване на автомобили в Шумен
17-10-2014 КЗК отмени решение в обществена поръчка на Министерство на здравеопазването
16-10-2014 КЗК наложи санкции за неизпълнение на свои решения по нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Анкети
Skip Navigation Links.
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия