Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
27-05-2016 КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ – ДП Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка на 2 автомобила
27-05-2016 КЗК отмени класиране по обществена поръчка на Българска агенция по безопасност на храните за обезвреждане на умрели животни
26-05-2016 КЗК санкционира общо с над 4,9 милиона лева ЕМАГ, Хеликон АД и Колибри ООД
26-05-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Първа МБАЛ-София
26-05-2016 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Козлодуй
26-05-2016 КЗК отмени решение на кмета на Чепеларе за спиране на обществена поръчка за саниране на многофамилна жилищна сграда
25-05-2016 КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение
20-05-2016 КЗК санкционира „Олимпиа – ауто“ АД за нелоялна конкуренция
19-05-2016 Проверка на място в „Била“ и „Кауфланд“
19-05-2016 КЗК наложи периодични имуществени санкции за неизпълнение на свое решение по нелоялна конкуренция
18-05-2016 КЗК санкционира „3П Консултинг“ ООД за заблуждаваща реклама
18-05-2016 КЗК обвинява „Пътнически превози-Силистра“ ЕООД в злоупотреба с господстващо положение
17-05-2016 КЗК обвинява „Енерго-Про Продажби“ АД в злоупотреба с господстващо положение
16-05-2016 КЗК обвинява „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в злоупотреба с господстващо положение
13-05-2016 КЗК обвинява НЕК в злоупотреба с господстващо положение
11-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за превоз на пътници в община Свищов
10-05-2016 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
05-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за ремонт на тротоари в община Стара Загора
04-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Медицинския университет в Плевен
03-05-2016 КЗК санкционира „Обзор Бийч Ресорт“ ООД с 50 хиляди лева за нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия