Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
16-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на спортния комплекс в Момчилград
16-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Център за развитие на човешките ресурси
15-09-2014 ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията"
15-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за поддържане и изграждане на зелени площи в община Варна
15-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Ново село
12-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Доспат
12-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Университета по архитектура, строителство и геодезия
11-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за благоустрояване на зелени площи в община Иваново
11-09-2014 КЗК отмени решение на Агенцията за социално подпомагане за прекратяване на обществена поръчка
11-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на язовири в обществена поръчка на Министерство на земеделието и храните
11-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на медикамент за нуждите на многопрофилната болница в гр. Плевен
10-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за доставка на храна на Н.И.Пирогов
10-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Института по органична химия към БАН
10-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Министерство на финансите
10-09-2014 КЗК отмени решение на община Пловдив за откриване на обществена поръчка за превоз на пътници
09-09-2014 КЗК отмени решение на Министерство на земеделието и храните за откриване на обществена поръчка
09-09-2014 КЗК отмени решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка на Центъра за градска мобилност
08-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на сгради в община Приморско
05-09-2014 КЗК санкционира „Дворец на културата и спорта“ ЕАД за незаконосъобразно сключен договор за ремонт на двореца във Варна
05-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на отоплителни инсталации в две училища на територията на община Свищов
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Анкети
Skip Navigation Links.
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия