Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
01-10-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на многопрофилната болница в гр. Петрич
01-10-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Тракийски университет – гр. Стара Загора
30-09-2014 КЗК наложи санкция от 101 850 лв. за имитация на консервите „RIO mare”
26-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за охрана на имущество на Българския спортен тотализатор
25-09-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение
25-09-2014 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЧЕЗ Разпределение България
24-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за допълнително пенсионно осигуряване на служителите на НКЖИ
24-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на пътища и улици в община Гърмен
23-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за обществен превоз на пътници в община Куклен
23-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Института по метрология
23-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана в обществена поръчка на Военната академия
16-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на спортния комплекс в Момчилград
16-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Център за развитие на човешките ресурси
15-09-2014 ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията"
15-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за поддържане и изграждане на зелени площи в община Варна
15-09-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Ново село
12-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Доспат
12-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Университета по архитектура, строителство и геодезия
11-09-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за благоустрояване на зелени площи в община Иваново
11-09-2014 КЗК отмени решение на Агенцията за социално подпомагане за прекратяване на обществена поръчка
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Анкети
Skip Navigation Links.
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия