Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
05-05-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за охрана
30-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
29-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за охрана
29-04-2015 КЗК санкционира „Елдикс“ ООД, гр. Стара Загора
28-04-2015 КЗК обяви за нищожно решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на изп. директор на Студентски столове и общежития
27-04-2015 Проекта на ЗИД на Закона за адвокатурата съдържа норми, ограничаващи конкуренцията
27-04-2015 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на Мини Марица-Изток
23-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на обекти на БДЖ-Пътнически превози
22-04-2015 КЗК отмени откриване на обществена поръчка за доставка на храни за Студентски столове и общежития в няколко града
21-04-2015 КЗК отмени решение на Софийска вода за подбор на кандидати в процедура по договаряне
15-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на РВД
14-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение
07-04-2015 КЗК препоръчва да отпаднат минималните цени в Закона за лова и опазване на дивеча
06-04-2015 КЗК отмени решение на общинския съвет в Разград за избор на концесионер на язовир в с. Липник
02-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Ихтиман
01-04-2015 КЗК счита, че основната цел на цифровизацията не е постигната в очакваната степен и препоръчва промени в нормативната уредба за разпространение на радио и телевизионни програми
31-03-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на СБАЛАГ Майчин дом
31-03-2015 КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на МЗХ
30-03-2015 КЗК извършва предварителна проверка във връзка с публикации в медиите за изкупуване на компании в България от инвеститора LIC33
30-03-2015 КЗК и КПУКИ подписаха споразумение за сътрудничество
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия