Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нормативна уредба
Чл. 19 от Конституция на Република България A A A

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Конституция на Република България A A A
Конституция на Република България
195072 байта
Публикувано: 03-07-2009
Закони A A A
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 01.07.2014)
3099099 байта
Публикувано: 11-07-2014
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила до 25 Февруари 2012)
1135096 байта
Публикувано: 06-03-2012
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 26 Февруари 2012)
1846878 байта
Публикувано: 06-03-2012
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
271872 байта
Публикувано: 30-01-2012
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (ОТМЕНЕН)
179712 байта
Публикувано: 03-07-2009
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
475080 байта
Публикувано: 03-07-2009
Подзаконови нормативни актове A A A
123456
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
63488 байта
Публикувано: 25-09-2014
Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
74240 байта
Публикувано: 11-04-2013
Изменение и допълнение на Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (прието с Решение № 246/13.03.2013 г.)
56832 байта
Публикувано: 11-04-2013
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията
57856 байта
Публикувано: 26-11-2012
Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагането ѝ и Образци на искания
120832 байта
Публикувано: 03-05-2011
123456
Регламенти, директиви и други - Концентрации A A A
123
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия
600525 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 802/2004 За прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004 относно контрола върху обединенията на предприятия
707795 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1033/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите междупредприятията
102325 байта
Публикувано: 06-07-2009
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия.
383569 байта
Публикувано: 06-07-2009
Известие на Комисията за опростена процедура за разглеждане на някои концентрации по Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004
481664 байта
Публикувано: 06-07-2009
123
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия