Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нормативна уредба
Чл. 19 от Конституция на Република България A A A

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Конституция на Република България A A A
Конституция на Република България
270152 байта
Публикувано: 03-07-2009
Закони A A A
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
330240 байта
Публикувано: 04-04-2016
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 23.02.2018 г.)
1329152 байта
Публикувано: 29-03-2016
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
769024 байта
Публикувано: 30-07-2015
Регламенти, директиви и други - Концентрации A A A
123
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия
600525 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 802/2004 За прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004 относно контрола върху обединенията на предприятия
707795 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1033/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите междупредприятията
102325 байта
Публикувано: 06-07-2009
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия.
383569 байта
Публикувано: 06-07-2009
Известие на Комисията за опростена процедура за разглеждане на някои концентрации по Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004
481664 байта
Публикувано: 06-07-2009
123
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия