Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Контакти
Контакти A A A

Адрес:

Комисия за защита на конкуренцията, България София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица
9-13 ч и 13.30-16 ч
 
Телефони:
Деловодство: 02 935 61 13
Пресцентър: 02 935 61 90, 02 935 61 36
 
Факс:
02 980 73 15
 
Пишете ни на адрес:

 email address

Само документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес:

 zop email
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия