Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
24-10-2014 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на община Вълчи дол
23-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за сметосъбиране в община Стара Загора
23-10-2014 КЗК отмени класиране в обществена поръчка за доставка на храни за детски градини в район Надежда
22-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕСМИС
22-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на ваучери за храна за нуждите на БДЖ
21-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на пешеходни подлези в София
20-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН
20-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на ВиК мрежа в община Болярово
20-10-2014 КЗК отмени обществена поръчка за доставка на тръби за нуждите на ВиК дружеството в Кюстендил
17-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за техническо обслужване на автомобили в Шумен
17-10-2014 КЗК отмени решение в обществена поръчка на Министерство на здравеопазването
16-10-2014 КЗК наложи санкции за неизпълнение на свои решения по нелоялна конкуренция
15-10-2014 КЗК санкционира БЛИЗУ за нелоялна конкуренция
15-10-2014 КЗК наложи санкция на Топлофикация София във връзка с незаконосъобразно сключен договор за обществена поръчка
14-10-2014 КЗК отмени избрания за изпълнител за поддържане на дълбочините на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна
14-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за проектиране на водопроводна мрежа в община Съединение
13-10-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за охрана на Софийска вода
13-10-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ТЕЦ Марица изток 2
10-10-2014 КЗК се самосезира срещу „Монделийз България Холдинг“ АД и „Ноу Уей“ ЕООД за нелоялна конкуренция
10-10-2014 Председателят на КЗК е сред участниците на Европейския ден на конкуренцията
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Анкети
Skip Navigation Links.
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия