Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
20-11-2014 КЗК наложи санкции на Министерство на земеделието и храните за незаконосъобразно сключени договори за възлагане на обществени поръчки
20-11-2014 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси
19-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
18-11-2014 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка за ремонт на Зимния дворец в София
14-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Министерство на регионалното развитие
14-11-2014 КЗК отмени процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на пътища в община Лозница
13-11-2014 КЗК е домакин на петата среща на Софийския форум по конкуренция
13-11-2014 КЗК отмени процедура за възлагане на обществена поръчка на община Хитрино
13-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за община Кърджали
12-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на лабораторна апаратура за АЕЦ „Козлодуй“
12-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за осигуряване на куриерски услуги за БАБХ
12-11-2014 КЗК отмени откриване на обществена поръчка на Летище София
10-11-2014 Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните професии
07-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за превоз на пътници в община Карлово
06-11-2014 КЗК санкционира ВиК дружество за злоупотреба с господстващо положение
05-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Топлофикация София
05-11-2014 КЗК санкционира фирма за използване на реклама на конкурент
04-11-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на университета в Стара Загора
03-11-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на специализирана техника за нуждите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
30-10-2014 Проверка в "Аурубис България"
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Анкети
Skip Navigation Links.
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия