Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция и злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
03-02-2016 КЗК върна за прекратяване обществена поръчка на ВиК - Благеовград
03-02-2016 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Чирпан за доставка на храни
02-02-2016 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на МОСВ
01-02-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за доставка на храни в детска градина в гр. Пловдив
28-01-2016 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на Български пощи ЕАД
27-01-2016 КЗК отмени избор на изпълнител за превоз на пътници в община Карлово
25-01-2016 КЗК санкционира община Банско за неправомерно сключен договор по обществена поръчка
04-01-2016 КЗК прекрати обществена поръчка за доставка на мебели за студентските общежития в няколко града на страната
04-01-2016 КЗК отмени избор на изпълнител за изграждане на детски площадки в Ловеч
29-12-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на МОСВ
28-12-2015 КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама
28-12-2015 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив
23-12-2015 КЗК санкционира Български авто съюз с 90 000 лв. за нелоялна конкуренция
18-12-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за доставка на специализирана апаратура на Института по океанология към БАН
15-12-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за охрана на Техническия университет в София
14-12-2015 КЗК санкционира „Олинеза” ООД за заблуждаваща реклама
11-12-2015 ВАС потвърди санкция на Кауфланд, наложена от КЗК
10-12-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Малко Търново
09-12-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – гр. Лом
08-12-2015 КЗК отмени процедура за възлагане на обществена поръчка на Министерство на земеделието и храните
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия