Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
02-10-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на път на територията на Държавно горско стопанство – Стара Загора
01-10-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на ВМА
30-09-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за охрана на областно пътно управление - Плевен
29-09-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за охрана на общински пазари
28-09-2015 ВАС потвърди незабавното изпълнение на решението на КЗК за прекратяване на нелоялна конкуренция от страна на Юбер
28-09-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на АЕЦ Козлодуй
25-09-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за охрана на обекти в Софийска област
25-09-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за ремонт на бул. „Владимир Вазов“ в София
24-09-2015 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на Държавна агенция за бежанците за доставка на храни
24-09-2015 КЗК обяви за нищожно решение на АПИ в обществена поръчка за поддържане на пътищата в община Силистра
18-09-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за доставка на нови автобуси за София
16-09-2015 КЗК отмени решение на община Тунджа в обществена поръчка за ремонт на улици
15-09-2015 КЗК санкционира Мултизим за увреждане името на конкурента му Биоком Трендафилов
14-09-2015 КЗК отмени решение на МРРБ в обществена поръчка за надграждане на административния капацитет по ОП “Регионално развитие“
11-09-2015 КЗК отмени решение на ТП "Пристанище Варна" в обществена поръчка за закупуване на специализирана апаратура
10-09-2015 КЗК отмени решение на В и К Благоевград в обществена поръчка за доставка на специализирана апаратура
10-09-2015 КЗК отмени решение на община Панагюрище в обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии
09-09-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на община Разлог
07-09-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на Столична община
18-08-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за доставка на специализирана апаратура за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия