Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция и злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
25-11-2015 КЗК отмени откриване на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на АПИ
24-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БНР
23-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на пътища в община Костенец
19-11-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Окръжна прокуратура – Русе
16-11-2015 КЗК санкционира „ТВ-НЕТ“ ООД за имитация
13-11-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка за доставка на храни за ученическо хранене в Стара Загора
13-11-2015 КЗК отмени като незаконосъобразно решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на Министерство на вътрешните работи
12-11-2015 КЗК е домакин на седмата среща на Софийския форум по конкуренция
12-11-2015 КЗК наложи санкция за заблуждаваща реклама на „7days Pizzeti”
11-11-2015 КЗК наложи санкция на „Космически гласове“ ЕООД за въвеждане в заблуждение
10-11-2015 КЗК санкционира „Андика 2001“ ЕООД за нелоялна конкуренция
09-11-2015 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА САНКЦИОНИРА „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД ЗА ОТКАЗ ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ
09-11-2015 КЗК отмени процедура на Министерство на земеделието и храните за избор на сертифициращ орган на Разплащателната агенция
09-11-2015 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕДЯВИ ТВЪРДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД И „АУРУБИС“ АГ
06-11-2015 КЗК санкционира „Енерго-Про Продажби“ АД за 14, 400 млн. лв за злоупотреба с господстващо положение
05-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на РВД
05-11-2015 Комисията за защита на конкуренцията санкционира "Техем Сървисис" ЕООД за злоупотреба с господстващо положение
04-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на общинска пътна мрежа в община Кърджали
03-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на консумативи за нуждите на Агенцията по вписванията
02-11-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Бургас
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия