Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

01. Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географските указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни;

02. Директива 2006/114/ЕО на Европейската комисия и на Съветаот 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама.

03. Европейска конвенция за трансгранична телевизия, ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 4.12.1997 г. – ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.;

04. Решение № 55 от 29.01.2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията относно прилагането на критериите: „стойност на наградата, значително надвишаваща цената на продаваната стока или услуга” по чл. 36, ал. 3 от ЗЗК и „рекламни предмети с незначителна стойност” по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК;

05. Решение № 1435 от 11.11.2010 г. на Комисията за защита на конкуренцията относно прилагането на критерия: „стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества” по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК;

 

06. Чл. 68д, чл. 68е и чл. 68ж от Закона за защита на потребителите.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия