Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Международно сътрудничество Двустранно сътрудничество
Двустранно сътрудничество A A A

КЗК осъществява сътрудничество на двустранно ниво с други органи по конкуренция. Чрез тази форма на взаимодействие Комисията се стреми да задълбочи сътрудничеството си с органи по конкуренцията на страни членки на ЕС, както и да изгради отношения с ведомства по конкуренцията, които не са част от Европейската мрежа по конкуренция, като подпомогне държавите, в които отскоро съществува законодателство и ведомство за защита на конкуренцията. КЗК има подписани меморандуми за сътрудничество с органите по конкуренция на Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Кипър, Косово, Молдова, Република Македония, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия и Черна гора.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия