Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Застъпничество за конкуренцията Решения архив

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001   
2008 A A A
12
Решение № 1161/2008 г.
Становище на Комисията по проект на Закон за допълнение на Закона за администрацията /ЗДЗА/
44544 байта
Публикувано: 13-01-2009
Решение № 1077/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на Общи условия на договора с потребителите за предоставяне на услугата „Пощенски парични преводи” от „Телепайд България” ООД
37376 байта
Публикувано: 18-12-2008
Решение № 1139/2008 г.
Становище на Комисията за съответствието на чл. 11, т. 7 от Устава на Камарата на архитектите в България и чл. 22, т. 5 от Професионалния кодекс
122368 байта
Публикувано: 15-12-2008
Решение № 932/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, включени в универсалната пощенска услуга, предоставяна от „МИМБ ЕКСПРЕС” ООД
37888 байта
Публикувано: 24-10-2008
Решение № 931/2008 г.
Становище на Комисията по проекти за изменение и допълнение на Наредба № 2/15.09.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и Наредба № 33/3.11.1999 г. на Министерство на транспорта.
68608 байта
Публикувано: 24-10-2008
Решение № 916/2008 г.
Становище на Комисията за съгласуване на проекти на решения на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) относно: 1. Определяне, анализ и оценка на пазарите на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи; терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и транзитни услуги в обществени телефонни мрежи за предоставяне на обществени телефонни услуги в определено местоположение; 2. Определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.
120832 байта
Публикувано: 23-10-2008
Решение № 789/2008 г.
Становище на КЗК по Проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2007 г.
60928 байта
Публикувано: 17-09-2008
Решение № 666/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на типов договор за условията за взаимен достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД
44032 байта
Публикувано: 14-08-2008
Решение № 665/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на типов договор за условията за взаимен достъп до пощенската мрежа на „Тип- Топ Куриер” АД
43008 байта
Публикувано: 14-08-2008
Решение № 664/2008 г.
Становище на Комисията по Методика за формиране на цени на автогаровите услуги
116224 байта
Публикувано: 14-08-2008
12
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия