Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Връзки
Специализирани страници A A A

Република България:

Върховен административен съд
Комисия за регулиране на съобщенията
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
 

Европейски съюз:
Официален сайт на Европейския съюз (ЕС)
Официален сайт на Европейската Комисия
Представителство на Европейската комисия в България
Съд на ЕО/ЕС
 

Софийски Форум по Конкуренция
 

Ведомства по конкуренция в други страни:
Антимонополно ведомство на Норвегия
Антимонополно ведомство на Швейцария
Казуси пред Върховния съд на САЩ
САЩ - Отдел Антитръст на Департамента по правосъдие
САЩ - Федерална Комисия по търговия
Канада - Бюро по конкуренция
 

Международни организации:
Международна мрежа по конкуренция
Политика на конкуренцията в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Ведомство за наблюдение на Европейската асоциация за свободна търговия (EАСТ)
Политика на конкуренцията в Световната търговска организация

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия