Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало IBAN кодове на КЗК
IBAN кодове на КЗК A A A

1. При преводи от България в български лева сумите за такси, глоби и санкции се внасят по банков път по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, както следва:
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01
BIC: BNBGBGSD

2. Сумите за депозити (гаранции) се внасят по банков път по сметка на КЗК в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, както следва:
IBAN: BG67 BNBG 9661 33 00 1017 01
BIC: BNBGBGSD

3. При преводи от чужбина, сумата се внася по сметка на КЗК, както следва:

 

 
Beneficiary:COMMISSION ON PROTECTION OF COMPETITION
Address: 18 VITOSHA STR., SOFIA, BULGARIA
 
IBAN: BG32 BNBG 9661 30 00 1017 01
SWIFT:BNBGBGSF
 
Beneficiary's bank: BULGARIAN NATIONAL BANK
Address: 1 KNYAZ ALEXANDER I SQ., SOFIA, BULGARIA
 
The correspondent account of the BNB in TARGET 2 is:

IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
SWIFT: BNBGBGSF

 

 

Заповед за реда за внасяне на такси A A A
Заповед за реда за внасяне на такси в КЗК
366053 байта
Публикувано: 02-12-2016
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия