Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
13-06-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Ивентас“ ЕООД санкция в размер на 30 000 лв. за неоказано съдействие по време на проверка
14-05-2018 КЗК санкционира „Брайт Калърс” ООД за нелоялна конкуренция
14-05-2018 КЗК счита, че въвеждането на минимални цени за хотелско настаняване би ограничило конкуренцията
26-04-2018 КЗК санкционира „О.К.Суперстарс“ ЕООД за имитация
26-04-2018 КЗК предлага прецизиране на разпоредби на проект на ЗИД на Закона за енергетиката
25-04-2018 КЗК извършва проверки на място в офисите на „Ивентас“ ЕООД и „Хиполенд“ АД
18-04-2018 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция в размер на 56 678 лв. за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели за колективно управление на авторски права „МУЗИКАУТОР“.
13-04-2018 КЗК санкционира „Фионна Козметикс” ЕООД за нелоялна конкуренция
05-04-2018 КЗК санкционира „Пейнт Сървиз“ ЕООД и физически лица за нелоялна конкуренция
03-04-2018 КЗК санкционира „Пламели Финанс” ЕООД за нелоялна конкуренция
03-04-2018 КЗК санкционира „Нелита Фешън“ ООД и „Нелита стил Фешън“ ООД за имитация
03-04-2018 КЗК санкционира „Парфен“ ООД за заблуждаваща реклама
30-03-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на медийния сектор в България
21-03-2018 КЗК санкционира „Джордан“ ООД за нелоялна конкуренция
19-03-2018 КЗК санкционира пет млекопреработвателни предприятия за нелоялна конкуренция
15-03-2018 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Е НОТИФИЦИРАНА ЗА СДЕЛКАТА ПО ПРИДОБИВАНЕТО НА АКТИВИ НА ГРУПАТА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ ОТ СТРАНА НА ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
09-03-2018 КЗК санкционира „Итал Фууд“ ЕАД за увреждане на доброто име на конкурент
07-03-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на банковия пазар в страната
23-02-2018 КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
19-02-2018 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 236 431 лв. за заблуждаваща реклама на „Монделийз България Холдинг“ АД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия