Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
27-02-2015 КЗК: ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, предвидена в Закона за геодезията и картографията
27-02-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
26-02-2015 КЗК отмени решение в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение
26-02-2015 КЗК отмени като незаконосъобразно решение за класиране в обществена поръчка на Министерство на труда и социалната политика
24-02-2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА
24-02-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Държавната комисия по хазарта
23-02-2015 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка за ремонт на пътища в община Велики Преслав
20-02-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на Мини Марица-Изток
20-02-2015 КЗК ПРЕПРАЩА НА ЕК КАЗУСА С КОНТРОЛА НА БТК
19-02-2015 КЗК потвърди санкцията си за Двореца на културата и спорта във Варна
18-02-2015 КЗК наложи санкция за имитация
18-02-2015 КЗК прекрати процедура за обществена поръчка за охрана на ВМА
17-02-2015 КЗК санкционира БТК за нелоялна конкуренция
16-02-2015 КЗК санкционира ВиК – Враца за незаконосъобразно сключен договор за обществена поръчка
16-02-2015 КЗК обвини ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение
13-02-2015 КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на Медицински университет - София
13-02-2015 КЗК установи незаконосъобразност в процедура за избор на изпълнител за поддържане на зелени площи на територията на Столична община
10-02-2015 КЗК и Световната Банка обсъдиха мерки за засилване на конкуренцията
06-02-2015 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЯВЕНИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ
06-02-2015 КЗК отмени повторно решение за класиране в обществена поръчка на община Костенец
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия